Patientnämnden utbildning

GDPR

Lagar och regler skyddar dina personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas vid patientnämnden i din region (till exempel registreras och lagras) för att nämnden ska kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelse att förordna stödpersoner. Du kan läsa mer om detta på din regions webbplats eller kontakta oss för mer information. Har du frågor om hanteringen av personuppgifter ska du kontakta dataskyddsombudet i din region. Gäller det klagomål kring personuppgiftshanteringen kan du vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se.