Patientnämnderna i Sverige

Webbutbildning för stödpersoner

Välkommen till patientnämnderna i Sveriges webbutbildning för stödpersoner!
Bakom denna står patientnämnderna i följande regioner: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro län och Östergötland. Kontakta gärna stödpersonsansvarig på patientnämnden i din region om du har frågor.

Vad är en stödperson?

  • • Att vara stödperson är ett uppdrag för dig som har ett stort intresse och engagemang för andra och vill hjälpa en annan människa. Att i en svår situation ha någon att tala med är nog den viktigaste hjälp man kan få. Många av patienterna på psykiatriska avdelningar har ett begränsat kontaktnät och behöver ofta stöd från en medmänniska. Stödpersonen har tystnadsplikt.

  • • Har du erfarenhet från vård eller social omsorg kan det vara värdefullt, men det är inget krav. Dock bör du ha goda språkkunskaper i svenska. Eftersom patienter inte är en enhetlig grupp, välkomnar vi stödpersoner från alla åldersgrupper och från samhällets alla delar och kulturer. Vi gör alltid individuella bedömningar.

  • • Ett förordnande om stödperson varar så länge tvångsvården pågår och kan därefter, om patienten och stödpersonen så önskar, fortsätta under ytterligare fyra veckor. Stödpersonen får ekonomisk ersättning för detta. Att vara stödperson är något du gör på fritiden, det är inte något jobb.

Hur blir jag stödperson?

För att bli stödperson krävs ingen speciell utbildning, förutom den som patientnämnden ger. Du fyller i en intresseanmälan, kontrolleras i Kriminalvårdens belastningsregister och genomgår en intervju. Du ska vara folkbokförd och bosatt i den region du avser att vara stödperson i. Till intervjutillfället behöver du ha två referenspersoner. Blir du godkänd, ska du genomgå patientnämndens introduktionsutbildning som du påbörjar här och nu. När du är klar med utbildningen är du antagen som stödperson och redo för uppdrag.

För dig som är redan är anmäld som stödperson

Registrera dig